Autors un izpildītājs: Žigans Krajčans “Tas, kura nav, definē mani, tas, kas es neesmu, es vēlos kļūt.Tas, kura nav, vada mani, es gribu iet tur, kur nekad neesmu bijis.Interesanti, vai jebkad nekas mani atradīs…Nekas nav jādara, lai zinātu.” Kā iespējams paust ideju par Nebūtību, dziedot, dejojot, runājot, uzstājoties, un sapludinot to visu kopā? Šis ir […]

Meistardarbnīca “Frīstails. Empīrisks. Urbāns” Darbnīca ir mans pētījums par šādiem jēdzieniem: “ķermenis”, “prāts”, “sirds” un “dvēsele”. Mēs sāksim ar katra jēdziena pētīšanu atsevišķi. Kad mēs sākam eksperimentāli sapludināt šos jēdzienus, rodas interesants fenomens un empīriskās koordinācijas atpazīšana, kas piedāvā ieskatu mūsu būtībā. Ķermeņa koncepcija ir uztvere, ko jūs veidojat pats sev, tajā mēs koncentrējamies uz […]